Visie

Visie

De Deltaklas De leerlingen van de Deltaklas leren voor het leven. Dat houdt in dat de lesstof is toegespitst op 3 pijlers: leren leren, leren denken, leren leven. Met leren leren bedoelen we het ontwikkelen van vaardigheden die nodi...

Lees verder

Signalering

Signalering

Alle scholen binnen het Groene Lint werken met Het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH). Dit instrument helpt ons met het signaleren, diagnosticeren  en het in beeld krijgen van specifieke onderwijsbehoeften van hoogbegaafde le...

Lees verder

Het aanbod

Het aanbod

Wat wordt er in de Deltaklas gedaan? Om inhoud te geven aan de drie peilers van onze visie (Leren leren, Leren denken ,Leren leven) komen de volgende vakgebieden terug: Opdrachten/ lessen op het gebied van Sociale en Emotionele ontwikkeling. Opdracht...

Lees verder

Ondersteuning

Iedere donderdagmiddag zijn wij in de gelegenheid om collega's te ondersteunen.Bijvoorbeeld door observaties en gesprekken. Ook verzorgen wij graag presentaties omtrent vraagstukken m.b.t. hoogbegaafdheid. Sylvia VegerDeltaklas Baarle-NassauSchool...

Lees verder

Ervaringen van de leerlingen

Ervaringen van de leerlingen: De 3D printer Bij de 3D printer hoort een programma waar je dingen op kunt ontwerpen: tinkercad. We kregen een opdracht mee naar huis om te maken bijv. een beker. Als die van jou had gewonnen bij het loten werd het uitg...

Lees verder

Youtube kanaal

Youtube kanaal

In de Deltaklas krijgen de leerlingen vaak opdrachten waarbij de presentatievorm een filmpje is. In de meeste gevallen filmen, monteren en uploaden de leerlingen zelf hun filmpje op het Deltaklas youtube-kanaal....

Lees verder

Pastoor Doensstraat 5

4854CP Bavel

0161431593