Het aanbod

Het aanbod

Wat wordt er in de Deltaklas gedaan?

Om inhoud te geven aan de drie peilers van onze visie (Leren leren, Leren denken ,Leren leven) komen de volgende vakgebieden terug:

 • Opdrachten/ lessen op het gebied van Sociale en Emotionele ontwikkeling.
 • Opdrachten op het gebied van filosofie.
 • Opdrachten op het gebied van drama en expressie.
 • Projectmatig werken, waarbij het accent niet op het product maar op het proces ligt.
 • Kennismaking met vreemde talen.
 • Schaaklessen, om planmatig te leren denken.
 • Vraagstukken waarbij wij kinderen uitdagen tot denken en het leren fouten maken.
 • Het spelen van denkspellen en coöperatieve spellen.
 • 21st century skills
 • Het TASC-model

Wij maken eveneens gebruik van materialen en methodes die speciaal ontwikkeld zijn voor (hoog)begaafden zoals;

 • Methode “ Vooruit”.
 • Projectenbalade van Minka Dumont
 • Topklassers
 • Super denkwerk
 • Filosoferen met kinderen
 • Kinderkwaliteitenspel
 • Zinder
 • Prik en Ko
Terug

Pastoor Doensstraat 5

4854CP Bavel

0161431593